บริษัท เลนไลน์ กรุ๊ป จำกัด

ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านสื่อสารโทรคมนาคม และนำเข้าอุปกรณ์สื่อสาร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2541 โดยมุ่งเน้นงานทางด้านการสื่อสารเป็นหลัก เช่น รับงานวางระบบโทรศัพท์ภายนอก ภายในอาคาร ตู้สาขาโทรศัพท์ ภายใต้ ยี่ห้อ Panasonic, FORTH, NEC ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย และบริการ โดยต่อมาผู้บริการ ได้เสริมทับบุคคลากร เพื่อขยายกิจการเพื่อรองรับการก้าวไกลของเทคโนโลยีทางด้านเครือข่าย ได้จัดส่งพนักงานไป Training เกี่ยวกับ Cabling และตัวสินค้า เช่น AMP, CLIPSAL, BELDEN เพื่อสนองความต้องการขยายตัวของภาคธุรกิจ โดยมุ่งเน้นถึงคุณภาพสินค้า